Česká lékařská komora Olomouc, sdružení lékařů

Česká lékařská komora sdružuje lékaře, pro které je členství povinné. Komora dbá, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor. Zaručuje rovněž odbornost svých členů.

Další informace najdete a oficiálních stránkách ČLK.

Základní informace
Doporučené firmy v oborech